Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αρχαία Ελληνικά: Το νέο πρόγραμμα σπουδών σε Α’, Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά: Το νέο πρόγραμμα σπουδών σε Α’, Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά  σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέττας Μακρή με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’,  Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών – πλην της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γ’ Λυκείου που αντιστοιχεί στο μάθημα “Αρχαία Ελληνικά” της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – θα εφαρμοστεί πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών – σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (ΑΕΓΓ) στο Λύκειο είναι η γλώσσα, η γραμματεία και εν γένει ο πολιτισμός του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η ΑΕΓΓ μελετά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέσα από μια πολυδιάστατη, σφαιρική και κριτική διαδικασία ερμηνείας των σωζόμενων γραπτών πηγών στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και γόνιμου διαλόγου με την ελληνική αρχαιότητα. Ως εκ τούτου, με τη διδασκαλία της ΑΕΓΓ επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/- τριών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. O αρχαίος ελληνικός λόγος είναι αποτυπωμένος στα σωζόμενα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Γλώσσα των κειμένων αυτών είναι η αρχαία ελληνική (στις διάφορες εξελικτικές ή διαλεκτικές μορφές που πήρε από τα ομηρικά χρόνια μέχρι την εποχή της ύστερης αρχαιότητας).

Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας μελετώνται κατεξοχήν (αλλά όχι αποκλειστικά) κείμενα γραμμένα στην αττική διάλεκτο, προερχόμενα από την κλασική εποχή. Η γλωσσική μορφή και το νοηματικό περιεχόμενο των αρχαίων ελληνικών κειμένων συνιστούν τις δύο κεντρικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ενιαίος χαρακτήρας του μαθήματος της ΑΕΓΓ προϋποθέτει τη συστηματική μελέτη καθεμιάς από τις δύο συνιστώσες του, της αρχαιογλωσσίας και της αρχαιογνωσίας. Γι’ αυτό και το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος μεριμνά με ιδιαίτερη προσοχή τόσο για την προαγωγή των γνώσεων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας τις οποίες οι μαθητές/-τριες απέκτησαν στο Γυμνάσιο, όσο και για την εμβάθυνση στον στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Η διδασκαλία, επομένως, της ΑΕΓΓ στο Λύκειο αποβλέπει στο να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες -αξιοποιώντας τις γνώσεις της ΑΕ που απέκτησαν στην προηγούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα σε όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόηση σημαντικών έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στην κατανόηση του στοχασμού και τη βίωση των θεμελιωδών αξιών ενός πολιτισμού που έχει ως κέντρο του τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η κριτική πρόσληψη του πολιτισμού αυτού παραμένει αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών και προσφέρει πάντα γόνιμο έδαφος για επίκαιρες και ουσιαστικές αναζητήσεις στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Άλλωστε, η διαλεκτική σχέση με τον αρχαίο κόσμο τροφοδοτεί τη σκέψη και ταυτόχρονα μας βοηθά να ορίζουμε τη στάση μας στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο ανθρωποκεντρικός και κοινωνιοκεντρικός πολιτισμός της ελληνικής αρχαιότητας αποτελεί καίριο αντίβαρο στη σύγχρονη τεχνοκρατία, καθώς θέτει στο κέντρο της προσέγγισης και της ερμηνείας τον ίδιο τον άνθρωπο. Πέραν, όμως, αυτών, υπάρχουν και άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διδασκαλία της ΑΕΓΓ. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και η διαδικασία της ενδογλωσσικής μετάφρασης (από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική) συνεισφέρουν, στο πλαίσιο πάντα της Δευτεροβάθμιας (και ιδιαίτερα της λυκειακής) Εκπαίδευσης, στην πληρέστερη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών/-τριών και ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό τη γλωσσική τους αυτοπεποίθηση. Η ακριβολογία, η εκφραστική πυκνότητα, η ιδιαίτερη ευαισθησία για λεπτές σημασιολογικές και υφολογικές αποχρώσεις, η αποτελεσματική σύνταξη, καθώς και η ορθογραφία είναι ορισμένες από τις πτυχές της γενικότερης γλωσσικής εκπαίδευσης των μαθητών/-τριών, στη διαμόρφωση των οποίων η συμβολή της διδασκαλίας της ΑΕ μπορεί να αποβεί καθοριστική.

Η παιδαγωγική διάσταση περιλαμβάνει και δύο ακόμη σημαντικές πτυχές. Η διδασκαλία της ΑΕ καλλιεργεί στον/στη μαθητή/-τρια σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες: κριτική ικανότητα, πειθαρχία στη σκέψη και τον λόγο, μνημονική ικανότητα που τίθεται στην υπηρεσία της δημιουργικής σκέψης, παρατηρητικότητα, προσοχή στη σημαντική λεπτομέρεια και αναγνώριση της αξίας της. Η ΑΕΓΓ διδάσκει, επίσης, ότι η προσέγγιση και κατανόηση ενός διαφορετικού κόσμου και πολιτισμού απαιτεί βούληση ισχυρή και προσπάθεια διαρκή, καθώς εξοικειώνει σταδιακά τους/τις μαθητές/-τριες με τον αρχαιοελληνικό κόσμο και πολιτισμό, που θεωρείται βέβαια εξ ορισμού δικός τους, αλλά παρά ταύτα απαιτεί αυτή τη διαρκή προσπάθεια, γιατί είναι ένας κόσμος αρκετά διαφορετικός. Με δεδομένο, τέλος, ότι η ΑΕΓΓ συνιστά πολιτισμικό απόθεμα της ανθρωπότητας και αδιαμφισβήτητο θεμέλιο του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού, η μελέτη της αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, αφού, λόγω του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ενσωματώνει οικουμενικές αξίες. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την ιδιαίτερη αυτή φυσιογνωμία της ΑΕΓΓ, το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) αποσκοπεί αφενός στο να οικειώνονται οι διδασκόμενοι/-ες μαθητές/-τριες αδιάσπαστα τη γλωσσική μορφή και το νοηματικό περιεχόμενο του αρχαίου ελληνικού λόγου μέσα από την κατάλληλη, ανάλογα με τη φύση των κειμένων, προσέγγιση και αφετέρου να «αποκομίζουν» στη μέγιστη δυνατή πληρότητά του το μορφωτικό του μήνυμα. Έτσι, μέσα από την ουσιαστική και αποτελεσματική γνωριμία με την αρχαιοελληνική ιστοριογραφία, ρητορεία, τραγωδία και φιλοσοφία το ΠΣ επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της γενικής μόρφωσης των μαθητών/-τριών, στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, στην καλλιέργεια της αισθητικής τους, στον βαθύτερο προβληματισμό τους σε ζητήματα ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στην ένταξή τους στην κοινωνία των ενεργών πολιτών.

Πηγή: alfavita.gr