Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Από σήμερα η καταχώριση και κοστολόγηση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2023‐2024 στο Π.Σ. Εύδοξος

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί από σήμερα  Δευτέρα 26-6-2023 έως και την Παρασκευή 28-7-2023 τους ενδιαφερόμενους εκδοτικούς οίκους που έχουν εξουσία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων ή την άδεια εκμετάλλευσής τους

  • να προβούν σε επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στη διανομή συγγραμμάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
  • να καταχωρίσουν και να κοστολογήσουν ηλεκτρονικά τα συγγράμματα της επιλογής τους στο Π.Σ. «Εύδοξος».

Όσα συγγράμματα δεν κοστολογηθούν ηλεκτρονικά μέχρι την ως άνω προθεσμία, δεν θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή από τις Γραμματείες.

Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ».

Μετά την εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα και οφείλει να παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγγράμματος τα οποία δύνανται να ληφθούν υπόψη στην κοστολόγησή του.
 
Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος» τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των συγγραμμάτων από τους Εκδότες, και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15-9-2023.

Πηγή: esos.gr