Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αποσπάσεις: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για την τεχνική υπηρεσία ΥΠΑΙΘ

Αποσπάσεις: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για την τεχνική υπηρεσία ΥΠΑΙΘ

Αφορά στους κλάδους ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ 78) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΕ 81), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ 84), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ 02.02) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν αίτηση από 06-04-2023 έως και 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως για τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα αποσπαστούν:

ΤΜΗΜΑ Α’ (ΜΕΛΕΤΩΝ): εμπειρία σε προγραμματισμό και εκπόνηση μελετών, σύνταξη προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών μελετών και παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση κτηριολογικών προγραμμάτων.

ΤΜΗΜΑ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) : εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων.

ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) : εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ): εμπειρία σε προγραμματισμό, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης καθώς και εμπειρία συγκρότησης φακέλου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ακινήτου, υπέρ του Δημοσίου.

Πηγή: alfavita.gr