Αξιολόγηση Σχολείων: Αναρτήθηκαν νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΙΕΠ νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού καθώς και για την ανάπτυξη των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων με άλλες σχολικές μονάδες, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

  • Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο όπου είναι αναρτημένες οι  Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης

Πηγή:[esos.gr]