Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αναγκαιότητα κάλυψης οργανικών θέσεων Μαθηματικών ΕΑΕ

Αναγκαιότητα κάλυψης οργανικών θέσεων Μαθηματικών ΕΑΕ

Μεγάλο πλήθος οργανικών κενών Μαθηματικών ΕΑΕ διαπιστώνει ότι παρέμειναν, παρά τις 2 φάσεις μόνιμων διορισμών στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής.

«Παρακαλούμε, στους νέους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, που προσδοκούμε να γίνουν φέτος, αυτή η αδικία προς τους ΠΕ03.ΕΑΕ να αρθεί και η προκήρυξη να προβλέπει την κάλυψη όλων των κενών αυτών, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της ειδικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», αναφέρει ο Σύλλογος 

Η ανακοίνωση

Βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Αρ. Πρωτ.: 12458/Ε2 στις 02-02-2023 και θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή», προέκυψε το πλήθος των 332 κενών οργανικών θέσεων προς μεταθέσεις για τον κλάδο ΠΕ03.ΕΑΕ (Μαθηματικών) σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ.

Αντίστοιχα, ο κλάδος των φιλολόγων ΠΕ02.ΕΑΕ είχε 152 (που έχει συνήθως τις περισσότερες οργανικές θέσεις), δηλαδή λιγότερες από τις μισές σε σύγκριση με τους μαθηματικούς! Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. οι 40 ειδικότητες με οργανικά κενά, έδωσαν ένα σύνολο 959 οργανικών κενών για την πραγματοποίηση των φετινών μεταθέσεων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι Μαθηματικοί ΕΑΕ έχουν το 36% των οργανικών κενών στο σύνολο της Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργανική στελέχωση των Τ.Ε. έχει υποχρεωτικά 1 ΠΕ03.ΕΑΕ (παρ.1 Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 4638/2019), μπορεί να γίνει αντιληπτή η υποστελέχωση τους Πανελλαδικά.

Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι οι 2 φάσεις μόνιμων διορισμών στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ έδωσαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Τ.Ε. να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό, αυτό δε συνέβη αναλογικά και στην περίπτωση των Μαθηματικών ΕΑΕ, αφήνοντας μεγάλο πλήθος οργανικών κενών.

Παρακαλούμε, στους νέους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, που προσδοκούμε να γίνουν φέτος, αυτή η αδικία προς τους ΠΕ03.ΕΑΕ να αρθεί και η προκήρυξη να προβλέπει την κάλυψη όλων των κενών αυτών, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της ειδικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης.

Πηγή: alfavita.gr