Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης φιλολόγων για τα Ευρωπαϊκά σχολεία

Αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης φιλολόγων για τα Ευρωπαϊκά σχολεία

Ανακοινώθηκαν οι αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών φιλόλογων ΠΕ02 για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ και Μονάχου, αλλά και ο πίνακας των υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ανακοινώνονται:

 α) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά,

β) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και

γ) αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ και Μονάχου, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 25-5-2023 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου 

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα των αποκλειομένων.

Πηγή: alfavita.gr