Αλλαγές τίτλων ειδικοτήτων στα ΙΕΚ

Την τροποποίηση τίτλων ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γ. Βούτσινος ως εξής:

Πηγή: esos.gr