Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Μετεγγραφές σπουδαστών/ριών Β΄, Γ’ και Ε΄ εξαμήνων

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Μετεγγραφές σπουδαστών/ριών Β΄, Γ’ και Ε΄ εξαμήνων

Tις μετεγγραφές των σπουδαστών/-στριών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Β΄, Γ’ και Ε΄ Eξαμήνων, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές/-στριες θα τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών οι μετεγγραφέντες σπουδαστές/-στριες εφοδιάζονται με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Ειδικότερα, για τους σπουδαστές/-στριες Γ’ εξαμήνου, η ολοκλήρωση των μετεγγραφών τους να πραγματοποιηθεί εντός Γ΄ διδακτικού εξαμήνου και έως δέκα (10) ημέρες μετά από την εγγραφή τους στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο και την παραλαβή βιβλίων.Μετεγγραφή που για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρώνεται.

Πηγή: alfavita.gr