ΑΕΝ Καλύμνου: Ιδρύεται Σχολή Μηχανικών

Με νέο ΦΕΚ ορίζεται η ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου.

Ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην ΑΕΝ Καλύμνου

Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Καλύμνου ιδρύεται Σχολή Μηχανικών, η οποία είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2638/1998 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της.

Σκοπός

Σκοπός λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών της Α.Ε.Ν. Καλύμνου είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού ειδικότητας μηχανικού, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις της ναυτικής μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας, της ηλεκτρονικής και των συστημάτων ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των μηχανών των πλοίων, ώστε να επανδρώσουν τον στόλο του εμπορικού ναυτικού.

Πηγή: alfavita.gr