Έγγραφο: Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εάν υπάρχει καθυστέρηση στη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης

Να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της διδακτέας – εξεταστέας ύλης  των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται και πανελλαδικά, ζητά από τους Διευθυντές των Λυκείων η υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου , με έγγραφο το οποίο απέστειλε στους Διευθυντές των Λυκείων .

Στο έγγραφο η Δ. Μιχαηλίδου  το ξεκαθαρίζει ότι “Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες/-ουσες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.”.

Ειδικότερα οι οδηγίες που δίνει η υφυπουργός Παιδείας  προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές των Λυκείων και του Συμβούλους Εκπαίδευσης  είναι οι εξής:

  •  Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των Γενικών Λυκείων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων/-ουσών να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.
  • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.
  • Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Πηγή: [esos.gr]